Getall.pl - Kompleksowe Narzędzie dla E-Biznesu

Ile czasu zajmie Ci przygotowanie się do matury po latach


Proszę o wypełnienie krótkiego zestawu pytań, który pozwoli oszacować ile czasu potrzebujesz na przygotowanie się do matury po latach lub przeprowadzić wartościową sesję konsultacyjną.

W którym roku ukończyłeś szkołę średnią?


Jaki rodzaj szkoły ukończyłeś?


Jaki język obcy chcesz zdawać na maturze? Możesz wybrać z 6 dozwolonych na maturze:


Na jakim poziomie znasz dziś wybrany język obcy?


Czy uczyłeś się kiedyś w szkole języka rosyjskiego?


Biorąc pod uwagę swoje obowiązki przeanalizuj ile GODZIN możesz wygospodarować na naukę w tygodniu?


W jakim celu chcesz zdać maturę?


Podaj swoje imię


Podaj swój numer telefonu


Podaj swój adres e-mail