Getall.pl - Kompleksowe Narzędzie dla E-Biznesu

Ile czasu zajmą Ci przygotowania do matury po latach


Odpowiedz na 7 pytań, a ja je przeanalizuję, oszacuję potrzebny Ci czas i nakreślę optymalny plan nauki na przygotowanie się do matury po latach.

W którym roku ukończyłeś szkołę średnią?


Jaki rodzaj szkoły ukończyłeś?


Jaki język obcy chcesz zdawać na maturze? Możesz wybrać z 6 dozwolonych na maturze:


Na jakim poziomie znasz dziś wybrany język obcy?


Czy uczyłeś się kiedyś w szkole języka rosyjskiego?


Biorąc pod uwagę swoje obowiązki przeanalizuj ile GODZIN możesz wygospodarować na naukę w tygodniu?


W jakim celu chcesz zdać maturę?


Podaj swoje imię


Podaj swój numer telefonu


Podaj swój adres e-mail